Απολογισμός 4ης εκδήλωσης διαβούλευσης για το ΣΒΑΚ Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη

stigmiotipo-othonis-251
Την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η 4η και τελευταία Ανοιχτή Εκδήλωση Ενημέρωσης και Διαβούλευσης του ΣΒΑΚ Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου.
Παραβρέθηκαν και συμμετείχαν ενεργά στη συζήτηση εκπρόσωποι των δημοτικών παρατάξεων, υπάλληλοι του Δήμου, εκπρόσωποι φορέων και απλοί πολίτες.
Σκοπός της Εκδήλωσης
Όντας στο τελικό στάδιο του ΣΒΑΚ, στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση και διαβούλευση επί των προτάσεων του Σχεδίου. Οι κύριοι στόχοι της τελικής διαβούλευσης ήταν:
 1. Να ενημερωθούν οι πολίτες για τις τελευταίες εργασίες και το τελικό παραδοτέο του ΣΒΑΚ
 2. Να γίνει παρουσίαση και διαβούλευση επί των τελικών προτάσεων του ΣΒΑΚ
 3. Να προκριθούν και να μπουν σε προτεραιότητα οι σημαντικότερες αυτών με βάση τις τοπικές ανάγκες
Παρουσιάσεις και εργαστήρια
Η εκδήλωση ξεκίνησε με καλωσόρισμα των συμμετεχόντων από τον εκπρόσωπο του Δικτύου CIVINET Greece-Cyprus, κ. Κοσμά Αναγνωστόπουλο.
Ακολούθησε το πρώτο μέρος της εκδήλωσης με τις παρουσιάσεις των αναδόχων. Ο κ. Θεόδωρος Μαυρογεώργης (MSM Consulting) παρουσίασε αναλυτικά τα μέτρα και ο κ. Κοσμάς Αναγνωστόπουλος (CIVINET Greece-Cyprus) μετά από επιμέρους διευκρινίσεις επί των μέτρων αναφέρθηκε στο Σχέδιο ενός πλήρους «Δικτύου Ήπιας Κινητικότητας» με ζώνες σημαντικών περιορισμών στην κυκλοφορία και την στάθμευση -ζώνες μηδενικών εκπομπών και ατυχημάτων- και ζώνες εκπαίδευσης, αθλητισμού, πρασίνου και πολιτισμού, για τις οποίες επίσης προτείνονται σημαντικές παρεμβάσεις σχετικά με την κινητικότητα. Την κεντρική παρουσίαση μπορείτε να την βρείτε εδώ.
Το 2ο μέρος της εκδήλωσης υλοποιήθηκε υπό τον Συντονισμό της Εύας Φιλανθρωποπούλου, και στο οποίο πραγματοποιήθηκε συζήτηση και αξιολόγηση των πακέτων μέτρων από τους συμμετέχοντες σχετικά με την σκοπιμότητα, την εφικτότητα και προτεραιότητά τους. Η επεξεργασία των προτάσεων αρχικά πραγματοποιήθηκε σε δύο μικρές ομάδες, ενώ ολοκληρώθηκε σε ολομέλεια.
Συμφωνία χωρίς περαιτέρω σχολιασμό καταγράφηκε για τα ακόλουθα πακέτα μέτρων:
 1. Οριζόντια Κατασκευαστική Υλοποίηση Άρθρου 34 ΚΟΚ σε όλο το Τοπικό Οδικό Δίκτυο
 2. Οριζόντια Θεσμική και Πραγματική Μείωση των Ταχυτήτων στα 30χλμ/ώρα σε όλο το Τοπικό Δίκτυο 
 3. Δίκτυο Ήπιας Κινητικότητας και Προσβασιμότητας  
 4. Βελτίωση της Κινητικότητας στις Πλατείες και στα Πάρκα της πόλης
 5. Χαρακτηρισμός Περιοχών της Πόλης ως “Μηδενικών Εκπομπών και Ατυχημάτων”
 6. Παρεμβάσεις Οδικής Ασφάλειας σε Κόμβους και Οδικά Τμήματα 
 7. Αναβάθμιση της Δημόσια Συγκοινωνίας
 8. Eύρυθμη Λειτουργία των ΤΑΞΙ
 9. Δίκτυο Αυτοματοποιημένων Χώρων Στάθμευσης και Κοινής Χρήσης Οχημάτων Μικροκινητικότητας (Micromobility Hubs)
 10. Ανανέωση του Δημοτικού Στόλου με Καθαρότερα και Μικρότερα Οχήματα
 11. Ίδρυση Παρατηρητηρίου Κινητικότητας και Δημόσιων Χώρων 
 12. Χωρικές και λοιπές Θεσμικές Παρεμβάσεις
 13. Μελέτες 
Μέτρα στα οποία επικεντρώθηκαν οι παρεμβάσεις των συμμετεχόντων ως προς τις προϋποθέσεις εφαρμογής τους και την ανάγκη ωρίμανσης συγκεκριμένων υλοποιήσιμων προτάσεων:
 1. Οριζόντια Εφαρμογή Συστημάτων Μονοδρομήσεων
 2. Παρεμβάσεις στους μεγάλους Οδικούς Άξονες της πόλης 
 3. Ειδικές Παρεμβάσεις σε Περιοχές με Μεγάλες Κλίσεις
 4. Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης σε εμπορικά σημεία της πόλης
 5. Συνδρομητικό Σύστημα Υπηρεσιών Κινητικότητας και Κοινόχρηστων Οχημάτων (Mobility as a Service)
 6. Αναδιοργάνωση του Συστήματος Εμπορευματικών Μεταφορών
 7. Δίκτυο Υπαίθριων και Στεγασμένων Χώρων Στάθμευσης ΙΧ
 8. Ενίσχυση της Κινητικότητας των Ευάλωτων Πολιτών
 9. Ενίσχυση της Συμμετοχής των Πολιτών
 10. Ενημέρωση, Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση των Πολιτών, των Μαθητών και των Επαγγελματιών
 11. Πλαίσιο Κινήτρων και Αντικινήτρων
Ευχαριστούμε όλους τους ανθρώπους του Δήμου που συνέβαλαν στην επιτυχή πραγματοποίηση της εκδήλωσης και φυσικά όλους όσοι συμμετείχαν στη διαβούλευση.
Κατάλογος φορέων και κοινωνικών ομάδων που εκπροσωπήθηκαν στην εκδήλωση
 1. Δημοτική Αρχή (Δήμαρχος, Αντιδήμαρχοι, Γενική Γραμματέας, Δημοτικοί Σύμβουλοι)
 2. Άλλες Δημοτικές Παρατάξεις
 3. Εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων 
 4. Τεχνική Υπηρεσία Δήμου 
 5. Πρόεδρος Κοινότητας Νίκαιας
 6. Εκπαιδευτικοί
 7. Επαγγελματίες 
 8. Κάτοικοι
Για περαιτέρω ενημέρωση και επικοινωνία
Μπορείτε να ενημερώνεστε μέσω:
Για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με το ΣΒΑΚ μπορείτε να αποστείλετε email στο nikaia.rentis.sump@gmail.com ή να καλέσετε στο τηλ 2107710979.
Υπεύθυνος Διαβούλευσης: Κοσμάς Αναγνωστόπουλος